Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία | Τηλεφωνικά Κέντρα ll Brinno.gr

Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία

Τι είναι IP Τηλεφωνία; Τι είναι VOIP τηλεφωνικό κέντρο και SIP Trunking πάροχοι;Κέρδος IP τηλεφωνίας.

Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση της IP τηλεφωνίας στις επιχειρήσεις;

Η αλήθεια είναι ότι, παρά τη μακροχρόνια παρουσία της τεχνολογίας VoIP, η διείσδυσή της δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Σύμφωνα με την εταιρεία In-Stat/MDR, το 2004 το VoIP χρησιμοποιούνταν από το 12% των αμερικανικών επιχειρήσεων, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει εντός της επόμενης τριετίας το 60%. Σε διεθνές επίπεδο τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την καθυστέρηση της διείσδυσης της IP τηλεφωνίας αφορούν θέματα νοοτροπίας (προσήλωση στην παραδοσιακή τεχνολογία), ενώ σχετίζονται σαφώς και με την τεχνολογική ανωριμότητα της τεχνολογίας σε ορισμένα σημεία αλλά και το υψηλό κόστος μετάβασης στην IP πλατφόρμα. Η τεχνολογία πλέον θεωρείται αρκετά ώριμη και προσιτή, γι’ αυτό άλλωστε παρουσιάζονται υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Γιατί ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις;

Από τη στιγμή που πλέον όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν πρόσβαση στο Internet, έχουν υλοποιήσει και τα εταιρικά τους δίκτυα πάνω στο IP πρωτόκολλο. Έτσι, τους δίνεται μία πρώτης τάξης ευκαιρία να αξιοποιήσουν την υποδομή αυτή, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις γραμμές αλλά περιλαμβάνει και λοιπό εξοπλισμό (router, switches κλπ) ώστε να έχουν πάνω σε αυτή και τηλεφωνία. Ακόμα κι εάν αυτό περιοριστεί μόνο στο εσωτερικό της επιχείρησης, τα οφέλη είναι σημαντικά. Όταν μία επιχείρηση χρησιμοποιεί μισθωμένα κυκλώματα για να συνδεθεί με απομακρυσμένα υποκαταστήματά της, η αξιοποίηση των κυκλωμάτων αυτών και για τηλεφωνία μέσω του VoIP παρέχει ουσιαστικά οφέλη στην επιχείρηση.

Πότε αξίζει να υλοποιήσει υποδομή VoIP μία επιχείρηση;

Μία επιχείρηση που ξεκινά τώρα την υλοποίηση δικτυακών υποδομών, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά να επενδύσει στο VoIP, αποφεύγοντας μεταξύ άλλων την επένδυση σε άλλες υποδομές για την τηλεφωνική της υποστήριξη (λ.χ. προμήθεια παλαιού τύπου τηλεφωνικού κέντρου). Επίσης, μία επιχείρηση που έχει ήδη ανεπτυγμένες δικτυακές υποδομές και υποκαταστήματα σε διαφορετικά σημεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με αυτές, θα πρέπει να αξιολογήσει τα οφέλη από την υλοποίηση λύσης VoIP υπολογίζοντας κόστη και εξοικονομήσεις. Τέλος, μία επιχείρηση που πιστεύει ότι στο μέλλον οι τηλεφωνικές της ανάγκες θα αυξηθούν σημαντικά ή έχει ήδη μεγάλη τηλεφωνική κίνηση, πρέπει να εξετάσει την υλοποίηση λύσεων VoIP.

Brinno Technology Ltd ®

Author & Editor

www.tilephonika-kentra.com Innovative Telecom Solutions