Οδηγίες - Βοηθήματα | Τηλεφωνικά Κέντρα ll Brinno.gr

Οδηγίες - Βοηθήματα

οδηγίες προγραμματισμού τηλεφωνικού κέντρου, manual τηλεφωνικού κέντρου

Προγραμματισμός NET-MODE ISDN

Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς ενεργοποίησης γραμμών MSN ISDN κατευθείαν από το Net-Mode OTE.
Ανάλογα με τον τύπο του Net-Mode της ISDN OTE οι κωδικοί για τον προγραμματισμο της Ab1 & Ab2 αναλογικών θυρών είναι οι παρακάτω:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODEΣυνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε: **91*210.....#   ad1
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab2 και πρηκτρολογούμε:**91*210.....#   ad2
   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε: **91*#

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
**#73##111 210......#
**#73##112 210......#
   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε:
**#73##111# ad1μόνο
**#73##112#
**#73##121#
**#73##131#

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b (Μέχρι 3 MSN)
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
#97*01*210......#
#97*02*210......#
#97*03*210......#

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
*97*01*#
*97*02*#
*97*03*#

 

Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Panasonic

 

Ηχογράφηση & Προγραμματισμός Μηνυμάτων Προαπάντησης

Kωδικοί Ηχογράφησης Μηνυμάτων Προαπάντησης για τα Ψηφιακά Κέντρα σειράς KX-TDA/E, NCP

Εξοπλίζουμε το κέντρο μας με την αντίστοιχη κάρτα προαπάντησης μηνυμάτων (Disa)
Από την κεντρική συσκευή πληκτρολογούμε

*361 501(group disa) ηχογραφούμε το μήνυμα μας και πατάμε store για αποθήκευση
*362 501 κάνουμε αναπαραγωγή του μηνύματος που μόλις ηχογραφήσαμε
*363 1 501 ηχογραφούμε μήνυμα μέσω pc/laptop βάζοντας ένα καλώδιο καρφί σε καρφί από την έξοδο ηχείων του Η/Υ στην θέση MOH1 (Music on Hold) του τηλεφωνικού κέντρου.

Clear λαθών (κόκκινου Led) της τηλεφωνικής συσκευής

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω λάθους χειρισμού του χρήστη των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών ανάβει ένα κόκκινο led ( alarm) που είναι ενοχλητικό!
Διαδικασία μηδενισμού λαθών της ψηφιακής συσκευής.

Πληκτρολογούμε από την συσκευή που ανάβει το led της τον κωδικό *790 (στα τηλ.κέντρα KX-TDA/E,NCP)
Εάν δεν αλλάξει το status της συσκευής σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης σας έχει αλλάξει τον πίνακα κωδικών του τηλεφωνικού σας κέντρου.


Ενεργοποίηση Μουσικής από την Τηλεφωνική Συσκευή

Στα κέντρα της Panasonic τελευταίας γενιάς μπορείτε από την στιγμή που έχετε συνδέσει στο κέντρο εξωτερική πηγή μουσικής (cd player, radio κ.α.) να ενεργοποιείται και απενεργοποιείτε την μουσική σύμφωνα με την διάθεση σας από τις ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές.

Κωδικός ενεργοποίησης *751 1
Κωδικός απενεργοποίησης *751 0Προγραμματισμός Πλήκτρων Τηλεφωνικών Συσκευών

Με έναν εύκολο τρόπο μπορείτε να προγραμματίσετε τα πλήκτρα της συσκευής σας, ώστε να έχετε ταχύκλητη μνήμη (σταθερά/κινητά) ή τους άλλους εσωτερικούς χρήστες της εταιρείας στην ευκαιρία σας.
Από την Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή που επιθυμείτε πληκτρολογείτε:
PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 2 μετά το 9 (αν βγάζω εξωτερική γραμμή οτε με το 9 διαφορετικά αν βγάζω με το 0 θα βάλετε το 0) το τηλέφωνο που θέλετε ( σταθερό, κινητό ) και για καταχώριση πατάτε store. Εάν θέλετε ξανακάνοντας την ίδια διαδικασία επαναπρογραμματίζετε το ίδιο πλήκτρο με άλλο αριθμό.

PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 1 και μετά εσωτερικό αριθμό (πχ 101) και για καταχώριση πατάμε το store. Έτσι έχουμε τον εσωτερικό αριθμό που θέλουμε στο πλήκτρο που θέλουμε, έχουμε την γενική εποπτεία του εσωτερικού (απασχολημένου / ελευθερου) και μπορούμε να κάνουμε transfer μια γραμμή προς το εσωτερικό πληκτρολογώντας ένα πλήκτρο και όχι όλοκληρο των εσωτερικό αριθμό.

PROGRAM -> πλήκτρο που θέλω να προγραμματίσω -> 0 και 01 έως 030 (01-030 εάν υποθέσουμε ότι έχετε πολλές γραμμές Οτε, η κάθε γραμμή ΟΤΕ κουμπώνει σε μία πόρτα του κέντρου πχ. η πρώτη γραμμών ISDN καταλαμβάνει την πόρτα 01 & 02 επειδή είναι διπλή) και πατάμε για καταχώριση το store.

Flash (transfer) Απλών Εσωτερικών

Αν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό IP τηλεφωνικό σύστημα σειράς KX-TDA (15/30/100/200/600) και σε αυτό υπάρχουν απλά εσωτερικά, τότε τα απλά αυτά εσωτερικά δεν μπορούν να μεταβιβάσουν πατώντας το πλήκτρο Flash (R) ή πατώντας στιγμιαία το μικρο-διακόπτη (άγκιστρο- Hook) της συσκευής.
Οι απλές τηλεφωνικές συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο διαθέτουν χρόνο Flash από 80-600 ms.
Για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα κάνουμε τα παρακάτω:
Συνδεόμαστε στο τηλεφωνικό σύστημα  KX-TDA με το PC Programming Software.
Πάμε στο Menu: 1.Configuration – 1.Slot και βλέπουμε τις κάρτες απλών εσωτερικών των συστημάτων.
Αυτές μπορεί να είναι:

A. TDA15   DHLC4, SLC8
B. TDA30   DHLC4, SLC4, SLC8
C. TDA100 DHLC8, SLC8, SLC16, MSLC16
D. TDA200 DHLC8, SLC8, SLC16, MSLC16
E. TDA600 DHLC8, SLC8, ESLC16, EMSLC16

Κάνουμε κλικ σε κάθε μία από αυτές τις κάρτες (χωρίς να τις κάνουμε OUS) και βλέπουμε κάποιες από τις παραμέτρους τους.
Μας ενδιαφέρει η παράμετρος: Flash Timing –Min. Αυτή την κάνουμε από 32ms σε 72ms και η παράμετρος : Flash Timing – Range  που την κάνουμε από 128ms σε 704ms.
Κάνουμε Apply.
Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τις υπόλοιπες από τις προαναφερθείσες κάρτες και έτσι σε όλο το σύστημα έχουν δυνατότητα Flash των απλών εσωτερικών

Πρόσβαση από μακρυά μέσω ISDN Modem σε ψηφιακά τηλεωνικά κέντρα σειράς KX-TDA


Αν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό IP τηλεφωνικό σύστημα σειράς KX-TDA (15/30/100/200/600) με γραμμές ISDN BRI ή PRI μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτό από το γραφείο σας με modem ISDN.

Πρώτη σας δουλειά είναι να πάτε (μέσω του PC Programming Software) στο Menu: 11.Maintenance- 4.Miscellaneous και να δείτε στη θέση ISDN Remote Floating Extension Number τον ιδεατό αριθμό του ενσωματωμένου ISDN modem που διαθέτουν τα συστήματα (συνήθως είναι το 699).
Αν η γραμμή που έχετε εγκαταστήσει είναι ISDN PRI, τότε τα πράγματα είναι εύκολα διότι πηγαίνετε στο Menu: 10.CO & Incoming Call – 3 DDI/DID Table και ορίζετε ένα αριθμό DDI (από τους 100 που συνήθως σας δίνει ο Ο.Τ.Ε .ή ο provider) να σηματοδοτείται στο 699.
Π.χ. αν ο αριθμός της PRI είναι ο 2109692300 συνήθως τα 3 τελευταία ψηφία είναι τα ψηφία DDI.Έτσι προγραμματίζετε DDI Number 399  DDI Destination Day/Night/Lunch/Break το εσωτερικό 699.

Αν η γραμμή που διαθέτετε είναι ISDN BRI, τότε έχουμε τις εξής επιλογές:


A. ISDN BRI χωρίς MSN ή DDI αριθμούς

Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε DIL, δηλώνουμε τον προορισμό της γραμμής , πατάμε στο CLI for DIL και κάνουμε Enable το CLI Ring for DIL σε όλα τα  modes.


B. ISDN BRI με MSN  αριθμούς


Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε MSN. Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call – 4.MSN Table και στη θέση MSN Number δηλώνουμε τους αριθμούς MSN της γραμμής καθώς και τον προορισμό κουδουνισμού κάθε αριθμού MSN στα πεδία MSN Destination (Day-Night-Lunch-Break). Μετά πατάμε στην επιλογή CLI for MSN και κάνουμε Enable το CLI Ring for MSN σε όλα τα modes (Day-Night-Lunch-Break) για τους αριθμούς MSN που διαθέτουμε.


C. ISDN BRI με DDI  αριθμούς


Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call -2. DIL Table & Port Setting ,δηλώνουμε το Incoming Type σε DDI/DID. Πηγαίνουμε στο Menu 10.CO & Incoming Call – 3.DDI/DID Table και ορίζουμε τους  αριθμούς DDI της γραμμής καθώς και τον προορισμό κουδουνισμού κάθε αριθμού DDI στα πεδία DDI/DID Destination (Day-Night-Lunch-Break). Μετά πατάμε στην επιλογή CLI for DDI/DID και κάνουμε Enable το CLI Ring for DDI/DID σε όλα τα modes (Day-Night-Lunch-Break) για τους αριθμούς DDI  που διαθέτουμε.

Μόλις τελειώσουμε με τις δηλώσεις των γραμμών πάμε στο Menu: 6.Feature -1 Speed Dialing & Caller ID -1.Main Table και στη θέση μνήμης 999 ( τελευταία μνήμη )  βάζουμε τον αριθμό CLIP του ISDN Modem μας με το πρόθεμα 9 μπροστά και σαν προορισμό (CLI Destination) το 699.

Προσοχή: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον κεντρικό αριθμό της εταιρίας σας, διότι τότε οποιαδήποτε κλήση σας προς τον πελάτη θα οδηγηθεί στο ISDN  Modem του τηλεφωνικού συστήματος.
Π.χ. Αν η εταιρία σας διαθέτει 2 γραμμές ISDN,τότε προγραμματίστε τον δεύτερο αριθμό σαν CLIP και συνδέστε το ISDN Modem σας σε αυτή τη γραμμή.

Συνδεσμολογία Καλωδίου Καταγραφής Κλήσεως RS232 

Η συνδεσμολογία για το σειριακό (RS232) καλώδιο  καταγραφής κλήσεων στα κέντρα Panasonic τύπου ΚΧ-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100,KX-TDA200,KX-TDA600,KX-TDE100,KX-TDE200,KX-TDE600 είναι η ακόλουθη:


PBX 9 PINS                H/Y 9 PINS

           2                   3
           3                   2
           4                   6
           5                   5
           6                   4
           7                   8
           8                   7

Υπηρεσία Day / Night Service

Οι κωδικοί ενεργοποίησης της υπηρεσία Day / Night Service των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων Τύπου KX-TDA, KX-TDE , KX-NCP είναι:

*7800 DAY SERVICES
*7801 NIGHT SERVICES

Αρκετές φορές ο χρήστης ενός εσωτερικού χωρίς να το θέλει ενεργοποιεί το Night Service κατά την διάρκεια που θα έπρεπε να είναι το Day Service στο τηλεφωνικό κέντρο.
Αυτό έχει ως συνέπεια οι κλήσεις των γραμμών να κατευθύνονται αλλού και σε περιπτώσεις που έχει προαπάντηση μηνυμάτων, να ακούγεται το νυχτερινό μήνυμα της εταιρείας του. Με τους κωδικούς αυτούς μπορείτε πλέον να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις.

Ενεργοποίηση Τηλεφώνου ώστε να βγάζει απευθείας εξωτερική γραμμή (Hot Keys)

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μας ζητάνε να προγραμματίσουμε ένα εσωτερικό να βγάζει απευθείας εξωτερική γραμμή ΟΤΕ με το που σηκώσουμε το ακουστικό του τηλεφώνου.
Τέτοιες εσωτερικές γραμμές χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε το Fax, την μονάδα του συναγερμού, τραπεζικό Link για πιστωτικές.(ώστε ο χρήστης να μην πληκτρολογεί το 9 ή 0 για να βγάλει γραμμή ΟΤΕ, αλλά να γίνεται αυτόματα).

Οι παρακάτω κωδικοί ενεργοποιούν & απενεργοποιούν την υπηρεσία αυτή.
Οι κωδικοί ενεργοποίησης της υπηρεσία αυτής αφορούν μόνο τα ψηφιακά  κέντρα Τύπου KX-TDA, KX-TDE , KX-NCP

 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΟΤ KEYS -

*7402  TR 9 # (ΠΗΡΕ ΤΟ 9 trunk)
*741 1  Ενεργοποίηση
*740 0  Απενεργοποίηση


Απενεργοποίηση ARS σε ορισμένα εσωτερικά


Αν θέλετε κάποιο εσωτερικό (π.χ. modem ή fax ) να μην ακολουθεί το ARS και πατώντας 9 να βγαίνει από γραμμή Ο.Τ.Ε ( χωρίς μεσολάβηση provider ) κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

Πάμε στο 4. Extension -1.Wired extension - 1. Extension Settings και βάζουμε το συγκεκριμένο εσωτερικό σε User group 2.  Ο απώτερος σκοπός μας είναι να το βάλουμε σε Tenant 2.

Πάμε στο 3. Groups - 2. User Group και ορίζουμε το User Group 2 σε Tenant 2

Πάμε στο 6. Feature- 7. Tenant και στον Tenant 2 ορίζουμε το ARS mode σε OFF.

Έχουμε τελειώσει. Όσα  εσωτερικά ανήκουν στο User Group 2 δεν λειτουργούν με το ARS που λειτουργούν τα άλλα εσωτερικά

 

 

Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Alcatel

Για να προγραμματίσουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο Alcatel 4200 (περίπου ίδιος προγραμματισμός γίνεται και στην καινούρια σειρά κέντρων Alcatel Omni Pcx)

Αφού κάνουμε εγκατάσταση το πρόγραμμα περνάμε στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Το πρόγραμμα είναι αυτό:
 

Ελέγχουμε  ταχύτητα επικοινωνίας και com.Πρέπει να είναι 9600 Ν-8 -1Ελέγχουμε targets του συστήματος.Εάν μπούμε με άλλο τότε θα εμφανιστεί μήνυμα να κάνουμε adapt.Οι VERSION του τηλεφωνικού κέντρου 4200 είναι:


Release        Version

R2.1                 32_05
R2.4                 32_10.8
             
R3.0                40_31.1
                        40_35

R3.1                42_17
                        42_8.0

R3.2a            421_08.3
R3.2b            421_09.1
                      421_11.0

R4.0              422_15.1
                      422_22.1
                      422_25.1 (Αυτή είναι η τελευταία version )

Password - Μηδενισμός Password

Μπαίνουμε online στο σύστημα μας ζητάει password :
http://istc.gr/brinno/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit
Τα PASSWORD του συστήματος είναι 1064

• Μπαίνοντας στο pcmmc έτσι μπορούμε να κάνουμε reset όλα τα password του συστήματος
• ADMINISTRATOR           (1987)
• INSTALLER                   (1064)
• OPERATOR                   (1954)

Εάν ποτέ βρεθείς σε ανάγκη και έχεις ξεχάσεις το password installer & πρέπει να το μηδενίσεις, η διαδικασία είναι :
Σε 4200 αν η ημερομηνία είναι 27-1-2000 Το manufacturer Password είναι 43412

Βασικές Ρυθμίσεις Ερμαρίου

Πάμε system  --->  Hardware --->  Line boards details.
Εάν βλέπει σωστά το ερμάριο & τις κάρτες.Εάν δεν βλέπει σωστά το ερμάριο τότε πρέπει να κλείσεις το κέντρο ,να βγάλεις την μπαταρία(UPS),να βγάλεις την κάρτα CM-1 ή CM και να αλλάξεις τα τσαμπεράκια της ώστε να το δει το σύστημα σωστά.Έπειτα κάνω cold reset( Ένα είδος reset του κέντρου που σβήνεις το πρόγραμμα όλου του κέντρου για να το ξεκινήσεις σωστά).

                                                    Τα τσάμπερ της CPU

• Όταν είναι έτσι  ΙΙΙ               ΙΙΙ       τότε βλέπει το ερμάριο 20  slots
                              - (1,2)         -(1,2)

• Όταν είναι έτσι  III               III      τότε βλέπει το ερμάριο 6    slots
                               -(2,3)          -(2,3)

• Όταν είναι έτσι  III               III τότε βλέπει το ερμάριο  10  slots
                              -(1,2)           -(3,4)


• Όταν είναι έτσι  III               III τότε βλέπει το ερμάριο  14 slots
                               -(3,4)         -(1,2)

Αρχικά Βήματα Προγραμματισμού

Αρχίζουμε με τον προγραμματισμό των κωδικών του τηλεφωνικού.κέντρου.

-Μπαίνουμε στο Numbering ---> Internal Numbering Plan

• Εδώ προγραμματίζουμε την αριθμοδότηση των εσωτερικών,κάποιους κωδικούς prefix.
Όπως: Hunting group (Ομάδες εσωτερικών), Trunk group (group OTE)  κτλ.Να τηρούμε απαραίτητα τον ίδιο πίνακα σε όλα τα κέντρα,όσο αφορά τους κωδικούς.Προσθέτω τώρα τα εσωτερικά:Προσθέτω τώρα τα Trunk Group:Έπειτα πάμε στο Numbering --->    Public Numbering Plan και περνάμε ότι θέλουμε να κουδουνίζει.Εάν δεν υπάρχει τότε δεν πρόκειται σε αυτό  να εκδηλωθεί κλήση .(δεν θα δεχτεί το transfer από άλλον,ούτε διεπιλογή,ούτε εκτροπή σε μια μνήμη)

Το ίδιο ακριβώς περνάμε και στο Numbering ---> Restricted Numbering Plan

Παράδειγμα:και copy στοΕδώ φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της ημερήσιας αλλά και νυχτερινής λειτουργίας του κέντρου τα εσωτερικά όπως είναι δηλωμένα στο Internal Numbering Plan είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δηλωμένα και εδώ σε αυτούς τους πίνακες.Επίσης είναι δηλωμένα τα hunting group , οι διεπιλογές
Πχ η γραμμή ……98 να χτυπάει στο 42 εσωτερικό
      η γραμμή ……99 να χτυπάει στο 43 εσωτερικό
δηλώνουμε πάντα την attendant call για να βλέπει attendant groups.
Και προαιρετικά δηλώνουμε και τα collective dial όπως είναι δηλωμένα στο Internal .Για να κάνουμε μια εκτροπή σε μια μνήμη το εσωτερικό μας,όπου στην μνήμη μπορούμε να έχουμε ένα κινητό κ.α.
Δημιουργούμε λίστα με εσωτερικά

Δημιουργούμε λίστα με εσωτερικά

 

Αλλάζουμε τις ρυθμίσεις ενός εσωτερικούΦραγές

Στο barring ρυθμίζω τις φραγές του.Διπλό κλικ στο barring και έχουμε :Έχουμε Normal & Restricted mode

Αριστερά έχουμε τον αριθμό που μας επιτρέπει να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα trunk group και να βγούμε μέσα από αυτά.Δεξιά τον αριθμό που προσδιορίζει τον τύπο φραγής.(αστικά,υπεραστικά,κινητά,διεθνή)

Αριστερά λοιπόν βλέπουμε το Traffic Saring Ling Category το οποίο βρίσκεται
Σε άμεση συνάρτηση με τον πίνακα που βρίσκετε στο System ---> Traffic Sharing and barring --->  Traffic Sharing Matrix        
Εδώ βλέπουμε αριστερά αριθμούς από το 1 έως 16 για τα εσωτερικά και το 1 έως 16 για τα trunk.Εάν τώρα δώσω τις ίδιες συντεταγμένες με σταυρό Δηλ.16+16(Όπως φαίνεται) τότε τα εσωτερικά που έχουν προγραμματιστεί στο details τους να έχουν 16 Link Category θα μπορούν να πάρουν τα Trunk εκείνα που έχουν Link Category 16 και κατά επέκταση τις γραμμές ΟΤΕ εκείνες που έχουν Link Category 16 και ανήκουν φυσικά στο Trunk με το ίδιο Link Category.

Απεικόνιση Παραδείγματος


Προγραμματισμός Link Category

Για να προγραμματίσουμε το Link Category μίας γραμμής κάνουμε  τα εξής.
Πάμε στα Trunks --->  Trunk List --->  Details --->  Link CategoryΓια να προγραμματίσουμε το Link Category ενός Trunk αντίστοιχα κάνουμε  τα εξής.
Πάμε στα Trunks --->  Trunk Group --->  Details ---> Link Category.          


       

Προγραμματισμός Γραμμών ΟΤΕ PSTN

Στα παραπάνω είδαμε πως προγραμματίζω το Link Category  μιας γραμμής έτσι ώστε να μπορώ να την πάρω.
Αν θέλω να δηλώσω μια γραμμή που να εκδηλώνεται η κλήση της τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι.
 Αν η γραμμή είναι PSTN τότε πάω στα Trunks --->  Trunks List ---> Details ---> Call –Dist. Και βλέπουμε ότι έχει δυο χρόνους λειτουργίας του κέντρου την νυχτερινή & την ημερήσια.τώρα εδώ δηλώνουμε ένα εσωτερικό για τη ημερήσια λειτουργία του κέντρου & ένα για την νυχτερινή.Μπορούμε αν θέλουμε να δηλώσουμε ένα Hunting Group ή μια ταχύκλιτη μνήμη, αρκεί να βρίσκονται αυτά μέσα στο Public Numbering & Rest.Public Numbering Plan.


Προγραμματισμός Γραμμών ΟΤΕ ISDN

Αν η γραμμή είναι ISDN τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να την προγραμματίσουμε.

1.        Πρώτος είναι ίδιος με τον παραπάνω που αναφέραμε στις PSTN γραμμές.
2.        Αν η γραμμή είναι ISDN DDI(Διεπιλογικη)με 10 ψηφία τότε δεν γράφουμε τίποτα στο call-dist της γραμμής
 


Πάμε στο Numbering --->  Public Numbering Plan και στο Rest.Numbering περνάμε αναλυτικά την κατάληξη με τα δυο τελευταία ψηφία τις γραμμής σε αντιστοίχιση με το εσωτερικό που θέλουμε να εκδηλώνεται η κλήση.


Διακρίνουμε την γραμμή που τελειώνει σε 90 να αντιστοιχεί στο 25 εσωτερικό,σε 98 να αντιστοιχεί στο 42 κ.α

3.        Αν η γραμμή είναι βασική (BRA) με MSN νούμερα.Τότε και  πάλι δεν δηλώνουμε τίποτα στο Call-dist της γραμμήςαλλά πάμε στο Numbering --->  DDI Number Modification Table  και δηλώνουμε αναλυτικά ολόκληρη την γραμμή MSN και την κανονική ISDN  γιατί και αυτή MSN είναι σε αντιστοίχιση με ποιο νούμερο πρέπει να εκδηλωθεί.Για ενεργοποιηθεί τώρα ο πίνακας αυτός πρέπει να πάμε να αλλάξουμε ένα χρόνο (FLAG) του συστήματος.
Πάμε λοιπόν στο System --->  Memory R/W ---> CM.MISC.Labels ---> DDITMNUsed και το κάνουμε από 00 (είναι απενεργοποιημένο) σε 01 (ενεργοποιημένο).
4.        Υπάρχει βέβαια και ένας άλλος τρόπος που ισχύει και για τις PSTN & ISDN απλές γραμμές. Δεν δηλώνουμε τίποτα στο Call-Dist των γραμμών και βλέπει έπειτα attendant group.Στην συνέχεια πάμε στο Subscribers ---> Attendant Call στο Index 1 & 2 βάζω τα εσωτερικά που θέλω να εκδηλώνονται οι κλήσεις.Στο Index 8 γυρνάν όλες οι αναπάντητες οι κλήσεις του συστήματος Default, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Προγραμματισμός Μηνύματος ΠροαπάντησηςΠρογραμματισμός Εκτροπής σε ένα κινητό ή σταθερόΠρογραμματισμός Επισύνδεσης σε άλλη γραμμή εσωτερικού


Προγραμματισμός Conference "Τριμερή συνομιλία"

Πρώτο βήμα πάμε στο Feature Design και δηλώνουμε το Conference να είναι  Unrestricted.Αυτό σημαίνει ότι και στην νυχτερινή μπορεί να έχουμε Conference εάν επιθυμούμε.Έπειτα πάμε στα Details του εσωτερικού Feature και δηλώνουμε κλικ στο Conference.Ο κωδικός για Conference από τις αναλογικές συσκευές είναι καθώς πάμε στο
Numbering ---> Feature in Conversation.Εδώ έχω δηλώσει ότι το *3 θα κάνει το Conference.

Υπάρχουν κάποια Flags τα οποία μπορούν να σβήσουν τα μπιτ που ακούγονται κατά την διάρκεια που είμαστε σε Conference.Π.χ
System ---> Memory R/W  --->  CM.MISC.Labels

FlglntTone από 01 το κάνω σε 00.
 Confer Bit από 01 σε 00 για απενεργοποίηση.

Τι σημαίνουν τα AC Labels ;


AC Labels

Τι σημαίνουν τα CM Timers ;


CM Timers

Τι σημαίνουν τα AC Timers ;
Τι σημαίνουν τα CM Labels ;


 

Brinno Technology Ltd ®

Author & Editor

www.tilephonika-kentra.com Innovative Telecom Solutions