Αποστολή - Όραμα | Τηλεφωνικά Κέντρα ll Brinno.gr

Αποστολή - Όραμα


Αποστολή - Όραμα

 

Η διερεύνηση αναγκών, η παροχή και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αύξηση παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και μείωσης λειτουργικού κόστους των δραστηριοτήτων, κάθε μεγάλης και οργανωμένης επιχειρηματικής οντότητας.


Συνεργασίες και οφέλη

 

Προσφέροντας τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές λύσεις στους τομείς των τηλεφωνικών κέντρων και μηχανογραφικού εξοπλισμού εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή απόσβεση των επενδύσεων.
Με την δημιουργία σταθερών συνεργασιών με αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού στον χώρο, για απευθείας εισαγωγή και διάθεση εξοπλισμού στους πελάτες/συνεργάτες  μας, η Brinno Technology Ltd μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά και με την μέθοδο της ενδοκοινοτικής συναλλαγής.