Εταιρεία | Τηλεφωνικά Κέντρα ll Brinno.gr

Εταιρεία


Εταιρεία  

 

Με δυναμική παρουσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, η Brinno Technology Ltd έχει γρήγορα καταφέρει και συνεχίζει με επιτυχία να συνδέει την επωνυμία της με της έννοια της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας.

Με αντικείμενο την πώληση, την εγκατάσταση και την συντήρηση  προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αλλά και τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών λύσεων, του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των συστημάτων ασφαλείας.
Με κινητήρια δύναμη της, ένα σύνολο εξειδικευμένων επαγγελματιών με μακρόχρονη εμπειρία, κατατάσσει την Brinno Technology Ltd ως μια από τις κορυφαίες εμπορικές εταιρίες στον κλάδο της.


Αποστολή - Όραμα

 

Η διερεύνηση αναγκών, η παροχή και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αύξηση παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και μείωσης λειτουργικού κόστους των δραστηριοτήτων, κάθε μεγάλης και οργανωμένης επιχειρηματικής οντότητας.


Συνεργασίες και οφέλη

 

Προσφέροντας τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές λύσεις στους τομείς των τηλεφωνικών κέντρων και μηχανογραφικού εξοπλισμού εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή απόσβεση των επενδύσεων.
Με την δημιουργία σταθερών συνεργασιών με αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού στον χώρο, για απευθείας εισαγωγή και διάθεση εξοπλισμού στους πελάτες/συνεργάτες  μας, η Brinno Technology Ltd μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά και με την μέθοδο της ενδοκοινοτικής συναλλαγής.


Η Δραστηριότητα μας

 

Προσφέρουμε τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές λύσεις στους τομείς των τηλεφωνικών κέντρων και μηχανογραφικού εξοπλισμού εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή απόσβεση των επενδύσεων.
Με την δημιουργία σταθερών συνεργασιών με αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού στον χώρο, για απευθείας εισαγωγή και διάθεση εξοπλισμού στους πελάτες/συνεργάτες  μας, η Brinno Technology Ltd μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά και με την μέθοδο της ενδοκοινοτικής συναλλαγής.


Εγκαταστάσεις

 

Προσφέροντας τεχνολογία αιχμής και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση σε ευρωπαική κάλυψη, έχει αποτελέσει βασική αιτία έτσι ώστε στο πελατολόγιο της Brinno Technology  Ltd να συγκαταλέγονται μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις,  φορείς και οργανισμοί.